ÜLKEMİZDE
SAYILARLA
BİYODİZEL

108.609 mt

2018 Yılında Biyodizel Üretimi

35.000 ton

2018 Yılında Bitkisel Atık Yağın Geri Dönüşümü

850.000 dönüm

2018 Yılında Yağlı Tohum Bitkileriyle Yeşeren Topraklar

115.359 mt

2018 Yılında Karbon Salınım Azaltım Miktarı